Barnets Lov – få gratis advokathjælp i alle sager om tvangsfjernelse

Vidste du, at du har ret til gratis advokathjælp i sager om tvangsfjernelse? Det gælder både for dig som forælder og børn, der er fyldt 10 år. Advokatfirmaet Strauss & Garlik tilbyder gratis advokathjælp, hvor du får din egen advokat, men også hele teamet bag dig.

Advokatfirmaet Strauss & Garlik har specialiseret sig i tvangsfjernelser og kan derfor give dig den rette rådgivning, uanset hvor du befinder dig i processen. Fra 1. januar 2024 træder Barnets Lov i kraft, og her kan du få stor gavn af en advokat, der kan hjælpe dig med at afkode de nye regler.

Barnets Lov – styrker barnets rettigheder

Tvangsfjernelser har indtil videre været reguleret i henhold til Serviceloven. Det ændrer sig i 2024 med indtrædelsen af Barnets Lov, hvor børnene i større grad får mulighed for at blive inddraget i bl.a. sager om tvangsfjernelser.

Begrebet bliver i Barnets Lov betegnet som partsstatus og gælder for børn over 10 år. Børnenes tarv varetages ved, at børnene f.eks. kan klage over afgørelser eller nægte samvær med forældre. Børn af misbrugsforældre kan ligeledes søge behandling uden forældrenes samtykke.

Hele målsætningen med Barnets Lov er – udover at inddrage børnene i langt større grad – at sikre en langt hurtigere og mere effektiv hjælp ikke kun for forældre og udsatte børn, men også søskende.

Selvom Barnets Lov er en ny lov, medtager den også adskillige punkter fra Serviceloven, hvorfor det kan være svært at holde styr på de nye tiltag. Så med en advokat ved din side er du godt rustet til at stå stærkest muligt i sager om tvangsfjernelser.

Tag din advokat med på råd fra dag 1

Tvangsfjernelser indebærer, at kommunens børne- og ungeudvalg anbefaler, at det pågældende barn fjernes fra familien. Det skal være begrundet med, at barnets trivsel ikke kan optimeres under de nuværende forhold. Det gælder bl.a. ved omsorgssvigt, misbrug, vold eller andre tilpasningsproblemer.

Så snart kommunen varsler om en mulig tvangsfjernelse, kan du tage din advokat med på råd. Advokaten kan hjælpe dig med at gennemlæse sagsakterne og rådgive dig i forhold til bestemmelserne i Barnets Lov.

Gratis advokathjælp til tvangsfjernelser i hele landet

Advokatfirmaet Strauss & Garlik fører sager om tvangsfjernelser over hele landet, og du kan frit vælge advokat uafhængig af kommune. Eftersom tvangsfjernelser er et følsomt emne, er det uhyre vigtigt med en specialiseret advokat, der sikrer, at der ikke bliver begået fejl i den pågældende sag.